Teatrzyk „Leonardo” Teatrzyk "Kuku Na Muniu"

Monika Górny

Jest założycielką teatrzyków dziecięcych i kabaretów młodzieżowych nieprzerwanie od 1990 roku ,a także animatorem wielu konkursów, pedagogiem i reżyserem . Absolwentka  SKiB-y na kierunku reżyser teatru dziecięcego, magister Pedagogiki Opiekuńczo- wychowawczej, nauczyciel dyplomowany. Laureat nagród na wielu konkursach i festiwalach teatralnych. ”Moja pasja to teatr, kabaret, film i taniec. Uwielbiam dobrą książkę. Lubię poznawać nowych ludzi i odkrywać ich talenty. Poprzez ekspresje twórczą lepiej poznajemy siebie, świat, i teatr.

Dokładny plan zajęć:

Dzień tygodnia: Sala: Godziny zajęć: Uwagi:
Poniedziałek Publiczna Szkoła Podstawowa Leonardo, Ul.Roosvelta 15 15.45- 17.30 7 lat- 10 lat (TEATRZYK "LEONARDO”)
Czwartek Publiczna Szkoła Podstawowa Leonardo, Ul.Roosvelta 15 15.45- 17.30 7 lat- 10 lat (TEATRZYK "LEONARDO”)
Wtorek Szkoła Podstawowa nr 74 Ul. Kleczkowska 2 16.45 – 17.45 7 lat- 10 lat (TEATRZYK KUKU NA MUNIU)
Środa Szkoła Podstawowa nr 74 Ul. Kleczkowska 2 16.45 – 17.45 7 lat- 10 lat (TEATRZYK KUKU NA MUNIU)

Uczestnicy poznają tajniki teatru i pracy aktora. Pracują nad dykcją, świadomością siebie i własnego ciała, rozwijają wyobraźnię w różnych formach teatralnych takich jak teatr lalek, teatr cieni, pantomima, kabaret. Spektakle realizowane są w głównej mierze według własnych scenariuszy grupy. Często sięgamy po literaturę dziecięcą adoptując znane i lubiane przez nas książki.
Zajęcia przybliżają świat emocji oraz uwrażliwią na drugą osobę i sztukę. Dzieci i młodzież uczą się pracować w grupie i szanować indywidualność każdej osoby. Pracują nad wstydem, pobudzają odwagę, zdrową pewność siebie i świadomość wartości własnej pomysłowości.

Opis zajęć

Dzieci pielęgnują bycie sobą, bycie swobodnym i twórczym. Na tych zajęciach każdy ma się dobrze czuć oraz znaleźć w teatrze radość i miejsce dla siebie

Dla kogo?

 • dzieci od 7- 12 roku życia

Cele:

 • kształcenie twórczej osobowości młodego człowieka,
 • rozwijanie świadomości teatralnej ,
 • zdobywanie wiedzy o teatrze (skupienie uwagi głównie na znakach teatralnych, pracy aktora, roli tekstu),
 • zintegrowanie edukacji teatralnej z literacką i kulturalną.

Główne formy, metody pracy:

 • zabawa, bycie i działanie w grupie
 • trening twórczości
 • drama
 • wprawki teatralne
 • elementy pantomimy, tańca, baletu
 • śpiew

Weź ze sobą:

buty zmienne
wygodny strój
dobry humor