Henryk Krause

Absolwent Wydziału Informatyki, Nowoczesne technologie informatyczne, nauczyciel dyplomowany.

Dokładny plan zajęć:

Dzień tygodnia: Sala: Godziny zajęć: Uwagi:
Poniedziałek MDK s.10 14.50-18.10 7-14 lat
Wtorek MDK s.10 14.50-18.10 7-14 lat
Środa MDK s.10 14.50-18.10 7-14 lat
Czwartek MDK s.10 14.50-18.10 7-14 lat

Opis zajęć

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci zainteresowanych poznawaniem tajników budowy, działania oraz obsługi i programowania komputera. Podczas zajęć wykorzystujemy zestawy Lego Mindstorms do budowy robotów, które później programujemy.

Podczas zajęć uczniowie ćwiczą praktyczne umiejętności wykorzystania oprogramowania według podanych zagadnień oraz poznają zastosowanie najczęściej wykorzystywanych programów komputerowych; graficznych, narzędziowych i programistycznych.

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które są zainteresowane poznawaniem nowych aplikacji, programowania komputera oraz miłośników robotyki. Zajęcia przygotowane i prowadzone są w taki sposób, aby każdemu młodemu człowiekowi pomóc przyswoić wiedzę programistyczną w sposób szybki, łatwy i co najważniejsze przyjemny (czyli poprzez zabawę jaką jest tworzenie własnych aplikacji i animacji). Ponadto poprzez naukę programowania dzieci i młodzież uczy się algorytmicznego i abstrakcyjnego myślenia, które jest niezmiernie istotną umiejętnością życiową.

Dla Kogo?

  • dzieci od 7 do 14 lat

Cel zajęć

  • umiejętność posługiwania się technikami informatycznymi
  • rozwiązywanie problemów przy użyciu technik informatycznych
  • poszukiwanie informacji za pomocą komputera
  • samodzielność w rozwiązywaniu trudnych problemów
  • dążenie do samodoskonalenia się w związku z szybko rozwijającą się techniką
  • przyswojenie pojęć i umiejętności dzięki którym praca z oprogramowaniem i sprzętem nowej
  • generacji będzie wymagała mniejszego wysiłku
  • umiejętność posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
  • posługiwanie się podstawowymi pojęciami informatyki