Grupa Leonardo

Damian Wyka, Sylwia Śmietańska-Moas

Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu, Trenerzy II klasy sportowej  w Akrobatyce Sportowej.

 

Dokładny plan zajęć:

Dzień tygodnia: Sala: Godziny zajęć: Uwagi:
Środa Szkoła Leonardo ul. Roosevelta 15 15:00 – 16:30 grupa początkująca
Piątek Szkoła Leonardo ul. Roosevelta 15 15.00 – 16.30 grupa początkująca
Poniedziałek Szkoła Leonardo ul. Roosevelta 15 16.30 – 18.45 grupa zaawansowana
Środa Szkoła Leonardo ul. Roosevelta 15 16.30 – 18.45 grupa zaawansowana
Piątek Szkoła Leonardo ul. Roosevelta 15 16.30 – 18.45 grupa zaawansowana
Wtorek Szkoła Leonardo ul. Roosevelta 15 15.00 – 16.45 grupa średniozaawansowana
Wtorek Szkoła Leonardo ul. Roosevelta 15 13.00 – 15.00 tylko uczniowie Szkoły Leonardo

Akrobatyka Sportowa jest jedną z dyscyplin gimnastycznych. Uczestnicy zajęć nabywają nowych umiejętności ruchowych z dziedziny akrobatyki sportowej poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe takie jak:

 • zwinnościowe: przewroty w przód, w tył, przerzuty bokiem (gwiazdy), skoki gimnastyczne np. rundaki, przerzuty w przód w tył (flik flaki), salta itp.
 • gibkościowe: szpagaty, mostki, skłony, przejścia w przód w tył,
 • równoważne: stania na głowie, rękach, wagi, krokodylki, poziomki, siłówki itp

Uczestnicy zdobywają również umiejętność pracy w zespole poprzez naukę elementów zespołowych np. piramidy gimnastyczne.

Dla kogo?

 • dzieci od 6 lat

Cel zajęć:

Zajęcia są ukierunkowane na działanie kształtujące, usprawniające i wychowawcze.

 • Podnoszą ogólną sprawność fizyczną poprzez rozwijanie zdolności motorycznych takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość, skoczność i koordynacja ruchowa.
 • Kształtują prawidłową postawę ciała.
 • Rozwijają wrażliwość estetyczną na piękno ruchu, poczucie rytmu i taneczność poprzez naukę choreografii.
 • Wpływają na rozwój cech wolicjonalnych: odwagi, zdecydowania, rzetelności, wzajemnej pomocy i dyscypliny.

Kontrolą i oceną nabytych umiejętności będzie udział w pokazach i zawodach sportowych.

Weź ze sobą:

strój gimnastyczny

Akrobatyka sportowa - sekcja Kozanów

Instruktorzy:

Urszula Gryniewicz

 • Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, magister wychowania fizycznego, specjalność trenerska.
 • Instruktor akrobatyki sportowej.
 • Trener klasy II pływanie.

Michał Adamczyk

 • Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, magister wychowania fizycznego, specjalność: wychowanie fizyczne specjalne.
 • Trener klasy II akrobatyka sportowa.
 • Sędzia w dyscyplinie sportowej: akrobatyka sportowa.

Dokładny plan zajęć:

Dzień tygodnia: Sala: Godziny zajęć: Uwagi:
poniedziałek Sala FORUM, ZS 21, ul. Piotra Ignuta 28 15.30 – 17.30 grupa A (początkująca)
piątek Sala FORUM, ZS 21, ul. Piotra Ignuta 28 15:00 – 16:15/16:30 grupa A (początkująca)
poniedziałek Sala FORUM, ZS 21, ul. Piotra Ignuta 28 17.30 – 18.45 grupa B (średniozaawansowana)
wtorek Sala FORUM, ZS 21, ul. Piotra Ignuta 28 15:00 – 16:30 grupa B (średniozaawansowana)
środa Sala FORUM, ZS 21, ul. Piotra Ignuta 28 15:00 – 16:30 grupa B (średniozaawansowana)
wtorek Sala FORUM, ZS 21, ul. Piotra Ignuta 28 16:30 – 18:30 grupa C (zaawansowana)
środa Sala FORUM, ZS 21, ul. Piotra Ignuta 28 16:30 – 18:30 grupa C (zaawansowana)
piątek Sala FORUM, ZS 21, ul. Piotra Ignuta 28 16:30 – 18:15 grupa C (zaawansowana)

Podział na grupy podyktowany jest poziomem, jaki prezentują „akrobaci”. O zapisie do danej grupy decydują trenerzy. Ilość miejsc w danych grupach ograniczona (w przypadku braku miejsca obowiązuje zapis na listę rezerwową).

Zajęcia adresowane są zarówno dla dziewcząt jak i chłopców od 6 roku życia. Podział na grupy i realizowane zadania podyktowane są poziomem, jaki prezentują „akrobaci”.

Podstawowe zadania realizowane podczas zajęć ukierunkowane są w dużej mierze na działania kształtujące, usprawniające i wychowawcze. Dotyczą podnoszenia poziomu sportowego, rozwijania umiejętności zwinnościowo-akrobatycznych, nabywania nawyków ruchowych oraz utrzymania wszechstronnej sprawności fizycznej wychowanków. Na zajęciach młodzi adepci uczą się podstawowych elementów zwinnościowo–akrobatycznych zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Podstawowe elementy to min. „mostki”, skłony, szpagaty, „poziomki”, stania na głowie i rękach, przerzuty bokiem, w tył i w przód, przewroty, salta, itp. Program szkolenia oparty jest na układach klasyfikacyjnych Polskiego Związku Gimnastycznego dla poszczególnych klas sportowych oraz na wewnętrznym programie opracowanym przez Wrocławskich trenerów akrobatyki sportowej. Pozwala to na podnoszenie poziomu, dążenie do mistrzostwa sportowego i osiągnięcie możliwie jak najwyższej oceny na zawodach sportowych.