Dyrektor

mgr Krzysztof Słupianek

Zastępca dyrektora

mgr Piotr Matuszewski