Teatr i kabaretTeatr

Instruktor -  Halina Bednarek
- absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego ( filologia polska) i PWST Kraków ( Wydz. Zamiejscowy we W-wiu Reżyserii Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych), nauczyciel dyplomowany.


Dokładny plan zajęć:

 

Cele

Prawidłowe opanowanie dykcji.

Praca nad interpretacją tekstu ( wiersz, proza), zrozumienie tekstu, analiza.

Oryginalność interpretacji, własne emocje, nastrój, prostota przekazu, wyzbycie się maniery.

Praca nad mimiką, gestem, postawą.

Przygotowanie uczestnika zajęć do występów publicznych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieśmiałością.

Zajęcia

Ćwiczenia dykcyjne.

Scenki na zadany temat.

Czytanie tekstów na różnych emocjach.

Praca nad wybranym tekstem, wspólne omawianie tekstu, wymiana uwag pomiędzy instruktorem i uczestnikami.


Dla kogo

Zajęcia dla gimnazjalistów, uczniów szkół średnich ( przygotowanie do egzaminów na PWST), studentów. Wbrew dominującej w mediach komercji, z upodobaniem kształtuje dobry smak i stara się ocalić od zapomnienia wartościowe utwory literackie, przybliżając je młodemu pokoleniu.

 


Kabaret ,,Chichot”

Instruktor -  Monika Górny

 


Teatr ,,Strachy”

Instruktor Monika Górny