ZESPOŁY TANECZNO - WOKALNE

 


Zespół taneczno - wokalny Pozytywka

Instruktor - Piotr Matuszewski - Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale Edukacji Muzycznej

Aleksandra Paradowska – instruktor tańca


Dokładny plan zajęć koła:

Dzień tygodnia Miejsce Godziny zajęć wiek
Środa Sala 4 – taniec 15.30 – 16.30 5-7 lat
Środa Sala 7 – śpiew 16.30 – 17.15 5-7 lat
Piątek Sala 9 – taniec i śpiew 15.30 – 16.45 5-7 lat
Środa Sala 7 - śpiew 15.30 – 16.30 8-12 lat
Środa Sala 4 - taniec 16.30 – 18.00 8-12 lat
Piątek Sala 9 - taniec i śpiew 16.45 – 18.30 8-12 lat

 

Na zajęcia Pozytywki zapraszamy dzieci i młodszą młodzież chcącą rozwijać dwie dziedziny artystyczne jednocześnie, taniec i śpiew. Pracujemy w dwóch grupach, starszej i młodszej ze względu na różny poziom percepcji i umiejętności.

Uczymy:

- współpracy w grupie

- pracy samodzielnej (solowe występy, duety)

Ćwiczymy:

- w salach z lustrami,

- z akompaniatorem

- z profesjonalnym nagłośnieniemZespół wokalny „Bez Przesady”

Instruktor - Piotr Matuszewski - Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale Edukacji Muzycznej
 

Dokładny plan zajęć koła:

Dzień tygodnia Miejsce (sala nr, szkoła nr) Godziny zajęć Wiek
wtorek Sala 7 15.30 – 16.45 10 - …. lat
czwartek Sala 14 15.00 – 17.30 10 - …. lat

 

Zespół wokalny „Bez Przesady” to grupa pozytywnych i radosnych osób, których wielką pasją jest śpiew. Śpiewamy zespołowo, na głosy oraz solowo. Repertuar jest bardzo zróżnicowany, najczęściej wykonujemy piosenki, które nam się podobają i są dostosowane do umiejętności oraz naszego wieku.


Grupa piosenki literackiej – Im Presja

Instruktorzy:

Halina Bednarek – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu) na kierunku Reżyserii Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

Krzysztof Słupianek – pianista, akompaniator, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Edukacji Muzycznej

 

Dokładny plan zajęć koła: 

Dzień tygodnia Miejsce (sala nr, szkoła nr) Godziny zajęć Wiek
wtorek MDK sala 7 16.45-20.00  
piątek MDK sala 7 16.30-20.00  

 


Na zajęcia zapraszamy gimnazjalistów, osoby ze szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Szczególną uwagę kierujemy na rozwój artystycznych osobowości, predyspozycji wokalnych, a także zdolności aktorskich.

Praca nad repertuarem odbywa się we współpracy z akompaniatorem i wykorzystaniem sprzętu nagłaśniającego.

Podstawowe cele prowadzonych działań to przede wszystkim:

- rozwój predyspozycji muzycznych/wokalnych

- poznawanie wartościowych treści tekstów piosenek/wierszy

- opanowanie prawidłowej dykcji

- praca nad interpretacją tekstu

- praca nad gestem i postawą

- praca w grupie oraz praca indywidualna

- przygotowanie do publicznych prezentacji

- udział w koncertach, konkursach i festiwalach

- radzenie sobie ze stresem.


Zespół wokalno - instrumentalny  ,,NA WSPAK’’

Instruktor - Janusz Marut - mgr sztuki, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, nauczyciel dyplomowany.


Dokładny plan zajęć koła:

Dzień tygodnia Miejsce (sala nr, szkoła nr) Godziny zajęć wiek(gr. wiekowa lub grupa wg zaawansowania)
Środa, Piątek
MDK sala nr 12 14.00-15.00 Grupa wokalna
15.00-16.30 Grupa instrumentalna
Środa, Piątek MDK sala nr 12 13.45 - 15.15 Grupa wokalna
    15.15 - 16.45 Grupa instrumentalna

Zajęcia dla młodzieży w wieku 10 -17 lat. Uczymy się prawidłowej emisji głosu poprzez ćwiczenia głosowe, ćwiczymy wybrane piosenki z akompaniamentem na żywo i mikrofonem. Pracujemy nad tekstem i interpretacją oraz ruchem scenicznym. Występujemy na różnych koncertach okolicznościowych, bierzemy udział w festiwalach i konkursach.