Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami akrobatyki


Grupa Leonardo

Instruktorzy:

- Sylwia Śmietańska - Moas  - Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalność trener klasy II w akrobatyce sportowej.

- Damian Wyka  - Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalność trener klasy II w akrobatyce sportowej.

Dokładny plan zajęć koła:

Dzień tygodnia Miejsce
(sala nr, szkoła nr)
Godziny zajęć wiek(gr. wiekowa lub grupa wg zaawansowania)
Środa SP Leonardo 15:00-16:30 Grupa naborowa
Piątek SP Leonardo 15:00-16:30 Grupa naborowa
Poniedziałek SP Leonardo 16:30-19:00 Grupa zaawansowana
Środa SP Leonardo 16:30-19:00 Grupa zaawansowana
Piątek SP Leonardo 16:30-19:15 Grupa zaawansowana
Wtorek SP Leonardo 13:00-15:45 Grupa ze szkoły Leonardo

 

*Grupa naborowa to grupa otwarta dla dzieci od 6 roku życia.

*Grupa zaawansowana to instruktorzy decydują kto przechodzi do tej grupy.


Opis zajęć

Zajęcia kierowane są dla dziewcząt i chłopców od 6 roku życia.

Podstawowe cele i zadania gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowane są głównie na działanie kształtujące, usprawniające i wychowawcze:


* podnoszą ogólną sprawność fizyczną dzieci i młodzieży,

* kształtują prawidłową postawę ciała i koordynację ruchową,

* rozwijają zdolności motoryczne takie jak siła, szybkość, skoczność, wytrzymałość i zwinność,

* rozwijają wrażliwość estetyczną na piękno ruchu, poczucie rytmu i taneczność,

*wpływają także na rozwój cech wolicjonalnych, odwagi, zdecydowania, rzetelności i wzajemnej pomocy,


Zadania

Głownym zadaniem jest rozwijanie i doskonalenie określonych uniejętności ruchowych do poziomu mistrzostwa sportowego i osiągnięcie możliwie jak najwyższej oceny na zawodach sportowych.
AKROBATYKA SPORTOWA - SEKCJA KOZANÓW

Instruktorzy:

Urszula Gryniewicz

- Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, magister wychowania fizycznego, specjalność trenerska.

- Instruktor akrobatyki sportowej.

- Trener klasy II pływanie.

Michał Adamczyk

- Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, magister wychowania fizycznego, specjalność: wychowanie fizyczne specjalne.

- Trener klasy II akrobatyka sportowa

- Sędzia w dyscyplinie sportowej: akrobatyka sportowa.


Dokładny plan zajęć koła:

Dzień tygodnia Miejsce (sala nr, szkoła nr) Godziny zajęć wiek(gr. wiekowa lub grupa wg zaawansowania)

Poniedziałek

Piątek

Sala FORUM

Zespół Szkół nr 21 we Wrocławiu, SP 75

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław

15:00 – 16:15/16:30

15:00 – 16:15/16:30

GRUPA A
(początkująca)*

Poniedziałek

Wtorek

Środa

J.w.

16:30 – 18:15

15:00 – 16:30

15:00 – 16:30

GRUPA B (średniozaawansowana)*

Wtorek

Środa

Piątek

J.w.

16:30 – 18:30

16:30 – 18:30

16:30 – 18:15

GRUPA C
(zaawansowana)*

 

 

* Podział na grupy podyktowany jest poziomem jaki prezentują „akrobaci”.
O zapisie do danej grupy decydują trenerzy. Ilość miejsc w danych grupach ograniczona (w przypadku braku miejsca obowiązuje zapis na listę rezerwową)

Zajęcia adresowane są zarówno dla dziewcząt jak i chłopców od 6 roku życia. Podział na grupy i realizowane zadania podyktowane są poziomem jaki prezentują „akrobaci”.
Podstawowe zadania realizowane podczas zajęć ukierunkowane są w dużej mierze na działania kształtujące, usprawniające i wychowawcze. Dotyczą podnoszenia poziomu sportowego, rozwijania umiejętności zwinnościowo-akrobatycznych, nabywania nawyków ruchowych oraz utrzymania wszechstronnej sprawności fizycznej wychowanków. Na zajęciach młodzi adepci uczą się podstawowych elementów zwinnościowo – akrobatycznych zarówno indywidualnych jak i zespołowych. Podstawowe elementy to min. „mostki”, skłony, szpagaty, „poziomki”, stania na głowie i rękach, przerzuty bokiem, w tył i w przód, przewroty, salta, itp.. Program szkolenia oparty jest na układach klasyfikacyjnych Polskiego Związku Gimnastycznego dla poszczególnych klas sportowych oraz na wewnętrznym programie opracowanym przez Wrocławskich trenerów akrobatyki sportowej. Pozwala to na podnoszenie poziomu, dążenie do mistrzostwa sportowego i osiągnięcie możliwie jak najwyższej oceny na zawodach sportowych.