XV OPMW DEBIUTY 2017

Informacja o stanie przygotowań projektu pt.

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MŁODYCH WOKALISTÓW „DEBIUTY 2017”

 

styczeń 2017

 • Ustalanie szczegółów organizacyjnych Przeglądu "Debiuty 2017".
 • Zaproszenie do współpracy kierownika artystycznego - reżysera koncertu galowego, prowadzącego warsztaty oraz drugiego profesjonalisty do poprowadzenia warsztatów i zaprezentowania recitalu wraz z zespołem akompaniującym.
 • Zaproszenie do współpracy akompaniatora - aranżera i kierownika zespołu muzycznego oraz dwóch pozostałych członków zespołu - perkusisty i basisty.
 • Omówienie warunków współpracy z zaproszonymi. Działania realizowane są przez koordynatorki.
 • Zaproszenie do współpracy innych osób, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu: konferansjerów, akustyka, artysty plastyka - scenografa, artysty plastyka - grafika, autora plakatu i druków promocyjnych, fotografa, osoby realizującej film dokumentujący wydarzenie, specjalisty ds. promocji projektu. Działania realizowane są przez dwie koordynatorki.


luty 2017

 • Omówienie warunków współpracy trzech podmiotów - MDK Śródmieście, CK Agora, Stowarzyszenia Kulturalnego MDK art, przygotowanie i podpisanie umowy o współpracy. Działania realizowane przez dwie koordynatorki.
 • Rezerwowanie noclegów w hotelu i schronisku - Działania realizowane wspólnie przez dwie koordynatorki.

 

marzec 2017

 • Przygotowywanie umów o współpracy z osobami zaangażowanymi w projekt. Działania realizowane przez dwie koordynatorki i księgową.
 • Załatwianie patronatów medialnych, promocji medialnej. Działanie realizowane przez specjalistę ds. promocji.
 • Wytypowanie i zaproszenie do udziału w Przeglądzie młodych utalentowanych wokalistów. Działanie realizowane przez koordynatorkę artystyczną i reżysera koncertu, z pomocą koordynatorki merytorycznej.

 

kwiecień 2017

 • Przygotowanie i Wysyłanie pisemnych zaproszeń dla młodych wokalistów. Działania realizowane wspólnie przez dwie koordynatorki.
 • Uzgadnianie repertuaru na Przegląd i koncert. Działanie realizowane przez koordynatorkę artystyczną i reżysera koncertu.
 • Projektowanie plakatu i tworzenie scenografii. Działania realizowane przez artystów plastyków - grafika i scenografa w porozumieniu z koordynatorkami.

 

maj 2017

 • Drukowanie materiałów promocyjnych - plakatów, wejściówek, zaproszeń, następnie eksponowanie plakatu i dystrybucja wejściówek oraz zaproszeń; promocja wydarzenia. Działania realizowane przez dwie koordynatorki oraz specjalistę ds. promocji.
 • Załatwianie licencji ZAiKS. Działanie realizowane przez koordynatorkę merytoryczną.
 • Kierownik grupy muzycznej opracowuje aranżacje wybranych utworów. - Realizuje działanie kierownik zespołu muzycznego.
 • Przygotowywany jest plan pracy akustyka, filmowca, fotografa. - Wspólne działanie koordynatorek.

 

1 i 2 czerwca 2017

 • Kupowane są artykuły spożywcze, zamawiany catering. - Wspólne działanie koordynatorek
 • Akustyk przywozi i montuje w MDK sprzęt pod nadzorem koordynatorek.
 • Odbieranie z dworca i towarzyszenie w drodze do hotelu i schroniska przyjezdnym uczestnikom wydarzenia. Działanie realizują koordynatorki.