OFERTA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I WYSTAWIENNICZEJ


ROK SZKOLNY 2016 / 2017

II PÓŁROCZE


styczeń - luty 2017

04. 01. – 12.01.2017

wernisaż: 11. 01. 2017, g. 17.00

Wystawa Aleksandry Wybraniec – Odkryty talent -„Prostujemy skrzydła“.

09. 01. – 27. 02. 2017

wernisaż: 18. 01. 2017, g. 12.00

- ogólnopolska wystawa pokonkursowa „Spójrz okiem artysty“ – inspiracja twórczością Pabla Picasso

I edycja konkursu (termin nadsyłania prac na konkurs do 20. 12. 2016)

 

marzec 2017

03. 03. – 30. 03. 2017

wernisaż: 03. 03. 2017, g. 18.00

- wystawa DWÓCH: Grzegorz Bednarz & Sebastian Łubiński „MIKRO – MAKRO – KOSMOS 2-ÓCH“kwiecień 2017

04. 04. – 30. 04. 2017

wernisaż: 04. 04. 2017, g. 12.00

- ogólnopolska wystawa pokonkursowa „Sztuka smaku – kuchnia artystyczna. Sztuka kulinarna i jej kulturotwórczy wymiar“ – 4 edycja konkursu plastycznego (termin nadsyłania prac na konkurs do 01. 03. 2017)

 

maj 2017

08. 05. – 29. 05. 2017

wernisaż: 10. 05. 2017, g. 17.00

- wystawa „Portret obcokrajowca“, zaproszenie do udziału w 3 edycji wystawy z cyklu „Portret“

kurator wystawy art. plast Bartosz Hęćka, instruktor pracowni nr 6 w MDK „Śródmieście“ Wrocław


 

czerwiec 2017

 05. 06. – 30. 06. 2017

wernisaż: 07. 06. 2017, g. 12.00

- XIV ogólnopolska wystawa pokonkursowa „Biennale rysunku i grafiki warsztatowej i komputerowej“ (termin nadsyłania prac na konkurs do 15. 05. 2017)

Współorganizatorem wystaw i konkursów jest Wydział Edukacji UM m. Wrocławia.

Galeria działa pod patronatem rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

 

Zajęcia edukacyjne ilustrowane aktualnymi wystawami:

marzec 2017       malowanie obrazu panoramicznego o wymiarach 150 cm X 600 cm, temat: kosmos barw

                             i plam kolorystycznych – malarstwo gestu


kwiecień 2017
     zmysły wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu w sztukach plastycznych;

                             psychofizjologia widzenia


maj 2017
             teatr rysowania – portret, mimika twarzy; twarz jako mapa życia (od narodzin do

                            starości)


czerwiec 2017 
      problem przedstawiania przestrzeni, bryły, osiągania głębi na płaszczyźnie za pomocą

                               linii - perspektywa linearna; poznanie technik rysunkowych

            

w programie spotkania:

- omówienie wystawy ilustrującej rozważane zagadnienie

- wykład problemowy

- wykonanie zadania plastycznego

czas trwania spotkania: 60 minut

wpisowe na zajęcia wynosi 20 zł; kwotę prosimy wpłacać na konto:

MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312

NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW

TYTUŁ WPŁATY: GALERIA – EDUKACJA

Zajęcia odbywają się we wtorki i środy w godzinach od 9,00 do 12,00 (istnieje możliwość zmiany dnia).
Prosimy o telefoniczny kontakt (71 798 67 44) z opiekunami Galerii MDK „Śródmieście“,
art. plast. Ewą Klarą Kołakowską lub z art. plast. Anną Szuleszko, aby ustalić termin oraz szczegóły spotkania.

Gorąco zapraszamy do włączenia się w życie artystyczne Galerii, gwarantując dzieciom i młodzieży
oraz ich opiekunom artystycznym niezapomniane emocje twórcze.

opiekunowie Galerii                                                                                      

art. plast. Ewa Klara Kołakowska                                                                 

art.plast. Anna Szuleszko

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I PÓŁROCZE

wrzesień 2016

- ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu w 100 rocznicę śmierci artysty plastyka Adama Chmielowskiego -

  Św. Brata Alberta we współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta; temat piątej edycji konkursu:

 „Sprawmy, by samotność nie stała się wykluczeniem – pomagając, stajemy sie lepsi“

- kontynuacja wystawy w ramach ESK-a Wrocław 2016 – Międzynarodowy Festiwal Malarstwa Młodych

- wystawa – fotoreportaż z wydarzeń MDK „Śródmieście“

 

październik 2016

05.10 – 26.10.2016

wernisaż: 05.10.2016, g.18.00

- wystawa malarstwa „BRAMA“ z cyklu Mistrz i uczniowie – Dorota Wojsznis & dzieci


28.10. – 08.11.2016

wernisaż: 28.10.2016, g. 17,30

- wystawa „FOTO – VIDEO“ pracowni fotografii cyfrowej – instruktor Piotr Kamiński

 

listopad 2016

 11.11. – 24.12.2016

wernisaż: 16. 11. 2016, g. 12,00

- XXIV wojewódzka wystawa pokonkursowa z cyklu „Ziemia jest jedna“, „4 żywioły natury: woda, ogień, ziemia i powietrze“

(termin nadsyłania prac na konkurs do 25. 10. 2016)

 

grudzień 2016

06.12. – 30.01.2017

wernisaż: 16. 12. 2016, g. 12,00

- XXIV wojewódzka wystawa pokonkursowa „Najpiękniejsza Szopka Betlejemska 2016“ – Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

(termin nadsyłania prac na konkurs do 25. 11. 2016)

 

Zajęcia edukacyjne ilustrowane aktualnymi wystawami:

październik 2016 kolor jako środek artystycznego wyrazu (kolory podstawowe i pochodne);

temat: feeria barw liści, owoców i warzyw jesiennych

listopad 2016 poznanie technik plastycznych i ich świadomy wybór w realizacji tematu, zagadnienia plastycznego

w programie spotkania:

- omówienie wystawy ilustrującej rozważane zagadnienie

- wykład problemowy

- wykonanie zadania plastycznego

czas trwania spotkania: 60 minut


wpisowe na zajęcia wynosi 20 zł; kwotę prosimy wpłacać na konto:

MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312

NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW

TYTUŁ WPŁATY: GALERIA – EDUKACJA

 

Zajęcia odbywają się we wtorki i środy w godzinach od 9,00 do 12,00 (istnieje możliwość zmiany dnia).

Prosimy o telefoniczny kontakt (71 798 67 44) z opiekunami Galerii MDK „Śródmieście“,

art. plast. Ewą Klarą Kołakowską lub z art. plast. Anną Szuleszko, aby ustalić termin oraz szczegóły spotkania.

 

Gorąco zapraszamy do włączenia się w życie artystyczne Galerii, gwarantując dzieciom i młodzieży

oraz ich opiekunom artystycznym niezapomniane emocje twórcze.

 

PROGRAM GALERII W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017.


1. Organizowanie konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

   Cel:

- Aktywizacja życia artystycznego dzieci i młodzieży szkolnej.

- Propagowanie i upowszechnianie twórczości młodych.

- Uświadomienie niekwestionowanej roli sztuki w procesie rozwoju osobowości młodego człowieka.


2. Organizowanie wystaw promujących twórczość dzieci.

  Cel:

- Wystawy tematyczne.

- Wystawy problemowe z zakresu edukacji plastycznej.

- Wystawy indywidualne młodzieży szczególnie uzdolnionej.

- Wystawy z cyklu: prezentacja nauczyciela i placówki.


3. Organizacja spotkań i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

  Cel:

- Rozwijanie zainteresowań i pasji - wiedza wynikła z kontaktu ze sztuką poprzez poznanie historii sztuki.

- Ukazanie walorów poznawczych, wychowawczych i estetycznych.

  • Galeria pracuje i edukuje estetycznie wszystkich uczestników zajęć MDK, poprzez wykonywanie dekoracji, scenografii, plakatów, dyplomów do imprez organizowanych w placówce.
  • Galeria prowadzi spotkania edukacyjne dla grup szkolnych „rozmowy o sztuce”, organizowane w oparciu o aktualne wystawy wg: grafiku.
  • Galeria współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi na terenie miasta i województwa oraz z miejskimi instytucjami kulturalnymi m.in. muzea, Akademia Sztuk Pięknych, KMPiK, Wydział Kultury etc.
  • Galeria współpracuje z organizacjami charytatywnymi z całej Polski m.in.  „Fundacja Mam Marzenie”, Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, „Fundacja 2+4”, Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta.

 

opiekunowie Galerii                                                                                      

art. plast. Ewa Klara Kołakowska                                                                 

art.plast. Anna Szuleszko