"Fotografia i nauka"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zapraszamy na zajęcia w nowym roku szkolnym 2017-2018, są jeszcze wolne miejsca!
W tym roku wprowadzamy nowy program"Fotografia i nauka".
Jest to powiązanie nauki fotografii cyfrowej
ze wszystkimi przedmiotami w szkole lub liceum. 
Kierowany jest do młodzieży powyżej 13 lat,
która uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, 
ma okazję realizować swoje zainteresowania i pasje
przez wykonywanie różnorakich projektów fotograficznych,
ustalonych wspólnie z instruktorem.
W kolejnym etapie wszystkie prace są oceniane merytorycznie
przez nauczycieli prowadzących przedmioty w szkole.
W ten sposób młodzież nie tylko uczy się fotografii cyfrowej, 
jej praktycznego zastosowania i prezentuje swoje zainteresowania,
ale także ma realną okazję zdobycia dodatkowych pozytywnych ocen.
Dowiedz się więcej, zapraszamy!