Historia przynosi nadzieję, że dzisiejsze stropy i schody nie będą uginały się pod naporem konfliktów. Niech nowy Genius Loci czerpie z doświadczeń i tradycji. Niezmienna jest tylko pamięć naszych uczestników, którym pomagamy wpłynąć na poprawę jakości życia poprzez rozwinięcie ich talentów.

Początki

Przy ul. Dubois 5 w obecnej siedzibie MDK „Śródmieście” mieściło się Ognisko Pracy Pozaszkolnej (01.IX.1973 – 31.VIII.1974), Które ściśle współpracowało z istniejącym przy ul. Sienkiewicza Domem Kultury Dzieci i Młodzieży? W wyniku połączenia tych placówek powstał Młodzieżowy Dom Kultury. 1 września 1974 nowomianowana dyrektor MDK Pani Czesława Rzeczkowska dokonała tradycyjnego przecięcia wstęgi. I tak to się zaczęło…

Ludzie

Placówka zapełniła się, ożyła gwarem i młodością. Dała szansę na sensowne spędzenie czasu wolnego, na rozwijanie własnych zainteresowań, doskonalenie talentów i kształtowanie twórczych postaw. A wszystko to dzięki oddanym sprawie ludziom, zapaleńcom, pasjonatom w dużym stopniu społecznikom, których przez te wiele lat przewinęło się wielu. Poprzez ten czas wydarzyło się wiele wspaniałych wydarzeń, przewinęło się wielu wspaniałych ludzi, wśród których należy pamiętać o dyrektorach, którzy pracowali w naszej placówce:

1974 – 1978 – Czesława Rzeczkowska

1978 – 1983 – Tadeusz Dzierżek

1983 – 1992 – Jerzy Niżnik

1992 – 1994 – Zdzisław Weyna

1994 – 1999 – Jolanta Kasińska

1999 – 2004 – Krzysztof Krupa

2004 – 2014 – Bogusław Ukleja

Każdy z nich zostawił cząstkę siebie, jakiś ślad i to, co stanowi o tym, jaka jest nasza placówka dziś. W 1974 roku instruktorzy prowadzili 25 kół, w 1978 liczba kół prawie się podwoiła, a ilość etatów wzrosła do 14. W roku 1983 było ich już 20 a obecnie zajęcia w MDK prowadzi 21 etatowych i 21 niepełnozatrudnionych instruktorów. Jest to kadra profesjonalna, ze starannym przygotowaniem kierunkowym i pedagogicznym. Instruktorzy w naszej placówce stale doskonalą swoje umiejętności oraz awansują zawodowo.

Obecnie od roku 2014 funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście, pełni pan mgr Krzysztof Słupianek.

Miejsce

Rzec by się chciało „placówka na kółkach” albo „objazdowa”. To jedna z cech charakterystycznych naszego Domu Kultury mająca swoje plusy i minusy. Plus, bo jesteśmy bliżej uczestnika, skracamy mu drogę na zajęcia a minus to trudności organizacyjne i częsty brak identyfikacji uczestników z naszą placówką.

Od początku nasza baza lokalowa była bardzo szczupła, więc korzystaliśmy z gościnności okolicznych szkół i innych życzliwych nam placówek. W 1979 roku powstała, działająca do dziś, pracownia plastyczna przy ul. Reja 17, uznana za jedno z magicznych miejsc Wrocławia. Od 2000 r. w przyziemiu S.P. nr 58 przy ul. Składowej zaczęła funkcjonować nasza pracownia ceramiczna.

Kapitalny remont i przebudowa macierzystej siedziby MDK przy ul. Dubois 5 przeprowadzony w 1999/2000 roku znacznie poprawił nasze warunki lokalowe. Projekt remontu został zainicjowany przez ówczesną dyrektor Jolantę Kasińską a zrealizowany, oddany do użytku i zagospodarowany za dyrekcji Krzysztofa Krupy. Dobudowano część budynku od strony podwórza, przebudowano klatkę schodową i sanitariaty, zagospodarowano przyziemie a przede wszystkim przystosowano placówkę dla osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazd, winda, odpowiednio wyposażone wc). Wypiękniała elewacja zewnętrzna budynku, a i wnętrza są również okazałe.

Odrestaurowano piękną salę widowiskową ze sceną i lustrami, salę klubową, która jest równocześnie główna siedzibą Galerii Twórczości Plastycznej Młodych. Powstało wiele pomieszczeń – pracowni, niestety wciąż trochę za małych, ale estetycznych i przyjaznych dzieciom. Wraz ze zmianą szaty zewnętrznej wyraźnie wzrosło zainteresowanie uczestnictwem w naszych zajęciach. Wzrósł prestiż placówki a to zobowiązuje.

Grzegorz Bednarz artysta plastyk - 27 lat w MDK:

Czy widzą państwo oczami wyobraźni tamto wnętrze? Spróbujmy przywołać obraz i ducha tamtych zakręconych schodów tłumionych bordową wykładziną. Stare konstrukcje schodów dudniły jak rezonansowe pudła pod naporem butów.

Jak na wielkim promie odpływają tamte problemy, sprawy, wydarzenia, tamte imprezy, uroczystości, Mikołaje, balony pod sufitem, tamte przemówienia, nagany, szynki na święta…

Dzisiejsza scena w dużej sali też bierze początek ze składanego z segmentów podestu. Jeszcze wcześniej w tym miejscu była kabina kinooperatora, którym na zmianę byłem ja albo Mariusz. Niewiele osób znało się na uruchomieniu terkoczącego projektora. Baldachimowe pomieszczenie służyło naprzemiennie jako kabina projekcyjna innym razem jako teatrzyk lalek. Tylko czasami udało się tak ustawić dźwięk, że w ogóle coś z filmu można było zrozumieć. To było nasze Emdekowskie Cinecita.

Historia przynosi nadzieję, że dzisiejsze stropy i schody nie będą uginały się pod naporem konfliktów. Niech nowy Genius Loci czerpie z doświadczeń i tradycji. Niezmienna jest tylko pamięć naszych uczestników, którym pomagamy wpłynąć na poprawę jakości życia poprzez rozwinięcie ich talentów.

Metamorfozy

Zmieniały się czasy, zmieniali się ludzie, zmieniła się placówka. Modyfikowana i dostosowywana do społecznych oczekiwań i potrzeb była oferta programowa MDK. I tak w roku szkolnym 1978 / 79 funkcjonowały dwa działy: Dział Wychowania Estetycznego, Dział Nauki, Techniki, Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Oprócz kół artystycznych, turystycznych, sportowych działało sporo kół miłośniczych np. Miłośników Wrocławia, Miłośników Zabytków czy Miłośników Muzyki Poważnej. Było też sporo kół dziś już niespotykanych, o charakterze praktycznym jak: koło „złotych rąk” czy „praktyczna dziewczyna” W ciągu pierwszych kilkunastu lat korzystając z dostępności bezpłatnej bazy (sale II LO, AWF, basen na Łowieckiej, stanica wodna ZHP, boiska) prowadzona była na szeroką skalę działalność sportowa. Obecnie sportem zajmują się wyspecjalizowane placówki a w MDK działają jeszcze sekcje gimnastyki ogólnorozwojowej. Od 25 lat z ogromnym powodzeniem i wielkimi, wymiernymi sukcesami; prowadzone są zajęcia szachowe na różnych poziomach i w różnych grupach wiekowych. Wraz z transformacją ustrojową, reformami w edukacji i zmianą społecznych oczekiwań przeobrażeniu uległa również działalność MDK. Jedne formy znikają, pojawiają się nowe, na które jest właśnie zapotrzebowanie.

W chwili obecnej zajęcia w MDK „Śródmieście” prowadzone są w trzech działach:
 1. Artystyczny
 2. Klubowy i imprez masowych
 3. Rekreacyjno-turystyczny

Łącznie działa 121 kół uczęszczających 1900 stałych uczestników.

A oto prowadzone przez nas zajęcia stałe:
 • TANIEC: nowoczesny breakdance, under break, flamenco – „Pasa La Vida”, cheerleaderki – „Girls Friends”, dziecięcy zespół baletowy „Pozytywka”.
 • MUZYKA: keyboardy, gitara, akordeon, perkusja – „Tempo”.
 • WOKAL: poezja śpiewana – zespół „Im Presja”, zespół dziecięcy „Kanonek”, młodzieżowy -„Oris”.
 • TEATR: teatr młodzieżowy, warsztaty recytatorskie.
 • PLASTYKA: malarstwo, rysunek, grafika, ceramika,szkło, plastyka ludowo-obrzędowa.
W godzinach przedpołudniowych proponujemy szereg form dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli:
 • warsztaty muzyczne,
 • warsztaty wokalne,
 • edukację plastyczną,
 • „Przedszkoliada” – cykl spotkań dla grup przedszkolnych.

Ciągle staramy się modyfikować i udoskonalać naszą ofertę programową w oparciu o rzetelna diagnozę, z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb uczestników.

Zdarzenia, które zapadły w pamięć

Podsumowaniem umiejętności uczestników i sprawdzeniem możliwości instruktorów są liczne koncerty, pokazy, turnieje, wystawy. W ciągu tych lat odbyło się ich tak wiele, że nie podobna policzyć. Przeglądając stare kroniki można tylko zauważyć jak zmieniał się ich charakter, były, bowiem odbiciem czasów, w których miały miejsce. Lata 70-te, 80-te przesiąknięte wpływami politycznymi i naciskami doktrynalnymi, także w działalności kulturalnej i edukacyjnej, obfitowały w akcje, masówki, okolicznościówki i apele „ku czci”. To już historia. Zmieniały się czasy, zmieniały się w naszej działalności i treści i formy. Możemy poszczycić się wieloma przedsięwzięciami o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym.

Niektóre z nich na trwałe wpisały się w program MDK i nieodmiennie kojarzone są z naszą placówką od lat. Są naszą wizytówką, jak chociażby:
 • „Młodzieżowe Święto Wrocławia” – plenerowa impreza na Pergoli, o zasięgu miejskim.
 • „Wrocławskie Spacery Krajoznawcze”.
 • „Dolnośląskie Spotkania Podróżników”.
 • Międzynarodowy Turniej Szachowy „Memoriał Mistrza Błaszczaka”.
 • „Dolnośląski Przegląd Cheerleaderek”.
 • Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w Literaturze”.
 • „Satyrykiada” – Festiwal Humoru i Satyry.
 • „Viva Europa” – Turniej wiedzy dla uczniów S.P.
 • „Debiuty” – Ogólnopolski Przegląd Piosenki.
 • „Najpiękniejsza Szopka Betlejemska” – Wojewódzki Konkurs Plastyczny.
 • „Człowiek – Architektura – Środowisko” – Wojewódzki Konkurs Plastyczny.
 • „Ziemia jest jedna” – Wojewódzki Konkurs Plastyczny.
 • Biennale grafiki i rysunku dzieci i młodzieży.
 • Szachowe Mistrzostwa Wrocławia.
 • Turniej szachowy „O Złotą Iglicę”.
 • Noworoczny Turniej Szachowy.
 • Warsztaty Iluzjonistyczne.

A ileż dyplomów, pucharów, nagród i wyróżnień przywożą nasi wychowankowie z festiwali, przeglądów, konkursów, pokazów, wystaw czy turniejów. Ilu znakomitych „absolwentów”, którzy odnosząc sukcesy w dorosłym życiu, świadczą o naszej rzetelności i wiarygodności… Celowo nie wymieniamy nazwisk, by kogoś nie pominąć, nie urazić. Za te 30 lat uzbierała się imponująca grupa różnych laureatów, mistrzów i gwiazd. Jesteśmy z nich dumni, ale MDK nie tylko promuje uzdolnionych i kształci talenty, pomaga też tym mniej uzdolnionym znaleźć swoje miejsce w życiu.

Czas swawolny, wolny od nauki, rekreacja

Czas wolny może być źródłem wielkiego dobra, jakim jest wysoka jakość życia, ale może być też źródłem wielu plag i zagrożeń.

MDK jako jedno z ważnych ogniw edukacji równoległej stara się przygotować taka ofertę, która czas ten wypełni bogatymi, wartościowymi i atrakcyjnymi dla młodego człowieka treściami. Zatem, oprócz wymienionych już stałych form, placówka od początku swojego istnienia oferowała szereg działań mających przeciwdziałać „nic nie robieniu i nudzie”.

Zawsze gwarno i wesoło jest podczas ferii, wakacji i przerw świątecznych, kiedy to uczniowie mają najwięcej czasu dla siebie. MDK „Śródmieście” stoi przed nimi otworem a wszyscy instruktorzy są zwarci i gotowi, by atrakcyjnie zagospodarować ich wolny czas.Gry, zabawy, konkursy, działania plastyczne, turnieje, tańce, śpiewy, zabawy ruchowe… Do wyboru do koloru. Wyprowadzamy część dzieci na spacery po mieście, wywozimy na autokarowe wycieczki po Dolnym Śląsku, organizujemy plenery i happeningi.

Swoją tradycję mają już liczne obozy, spływy i zimowiska.

Miano stałej bazy obozowej MDK „Śródmieście” zyskał sobie Lewin Kłodzki, bowiem od wielu już lat jeżdżą tam nasze dzieci. Ale nie tylko tam. Raczej należałoby zapytać gdzie ich nie było? To ważna część naszej pracy wychowawczej. Uczestnikami są, bowiem dzieci ze środowiska, na co dzień nieuczestnicząca w zajęciach MDK. Dzieci ze skromnie sytuowanych rodzin, często zaniedbane wychowawczo, dla których zajęcia w MDK są jedyna alternatywa w stosunku do nudnego obijania się po śródmiejskich podwórkach – studniach.

Zarówno w tej dziedzinie jak i wielu innych mamy życzliwych sprzymierzeńców, na których zawsze możemy liczyć, którzy nas wspomagają i wspierają.

Warto wymienić choćby niektórych, bo wszystkich byłoby trudno, ze względu na szczupłość miejsca:

Rada Osiedla „Nadodrze”
Straż Miejska
Firma Cadbury Wedel
Dyrekcja Okręgu Poczty Polskiej we Wrocławiu
Hotel Monopol

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom i dobroczyńcom, ufając, że nasz wspólny trud służyć będzie następnym pokoleniom.

A wszystkich chętnych zapraszamy w nasze gościnne progi.