Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście we Wrocławiu

Pracownia Plastyczna Reja17

Interaktywny podręcznik szachowy

Kalendarz Imprez MDK Śródmieście W-w


w  okresie  1. IX. 2014 –  VIII. 2015 r. S Z A C H Y


CHEERLEADERS zapraszają do MDK Śródmieście we Wrocławiu

Rozpoczynamy zapisy do grup i sekcji na zajęcia dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014 / 15

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście we Wrocławiu,

zaprasza dzieci, młodzież oraz rodziców i opiekunów do zapoznania się z wybraną ofertą zajęć.

Pełna oferta  będzie pojawiać się w tym tygodniu na stronie internetowej.

Informacje można także uzyskać pod nr tel. 71 3299531.

Serdecznie zapraszamy, ilość miejsc ograniczona.

 

Zapraszamy na zajęcia

Zapraszamy na wystawę fotografii

„Za fasadą folkloru” to akcja fotograficzna mająca na celu podkreślenie trwałości folkloru i tradycji w świadomości społeczności polskiej, lokalnie – śląskiej i międzynarodowej. W pierwszej realizacji projektu zmierzamy do zastanowienia się nad kwestią wielokulturowości, tożsamości oraz integracji.

Współcześnie dochodzi do przemieszania standardów życia, różnorakich tradycji, co staje się trudnością dla zachowania jednorodnej kultury i swoistej narodowej odrębności. Zjawisko to jest zdecydowanie nieuchronne w wielu przestrzeniach życia, jednakże w projekcie zwrócono uwagę na możliwość zachowania odrębności, przy jednoczesnym poszanowaniu dla "inności".

Na fotografiach pragnęliśmy przedstawić przemieszanie teoretycznie przeciwstawnych prądów kulturowych, bowiem postacie wtłoczone zostały w scenerie przypisane ich kulturze, bądź uchwycone z przedmiotem kojarzącym się z ich narodowością, natomiast jedynym „niepasującym” elementem były polskie stroje ludowe. Dodatkowo ważnym aspektem była dla nas promocja Śląska oraz dobór różnorodnych polskich strojów regionalnych.

W zdjęciach wzięli udział: Leti oraz Luis z Hiszpanii, Zauresh z Kazachstanu, KC Nwokoye z Nigerii, Allen z Chin, Tuğba, Sefa oraz Ali z Turcji, Somnath z Indii, Katarina z Czarnogóry, Hsin-Hsien z Tajwanu

Autor zdjęć: Szymon Nawrat

Pomysłodawczyni i koordynator projektu: Angelika Dobrzyńska

Więcej o projekcie: https://www.facebook.com/ZaFasadaFolkloruBehindTheFacadeOfFolklore

„Portret i nie tylko...” to tytuł pierwszej wystawy zdjęć uczestników Pracowni Fotografii Cyfrowej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu. Prowadzi ją od czterech lat art. plast. Piotr Kamiński.

Pracownia i jej podopieczni zajmują się głównie fotografią cyfrową jako ważnym rodzajem przekazu dla współczesnej młodzieży. Dewiza Pracowni to: „fotografuj byle czym, ale nie byle jak”. Tym powiedzeniem instruktor i jego uczniowie próbują udowodnić jak ciągle istotny jest pomysł na zdjęcie i uważna obserwacja rzeczywistości.

Prezentowana ekspozycja pokazuje najlepsze zdjęcia portretowe wychowanków Pracowni wykonane w okresie ostatniego roku działalności.